top of page

Group

Public·10 members
Nolan Richardson
Nolan Richardson

Contact! Nederlands Voor Anderstaligen 2. Handl... !FULL!De school kan voor individuele leerlingen in uitzonderlijke omstandigheden van de 1ste, de 2de en de 5de toelatingsvoorwaarde afwijken. Voor meer informatie hierover neemt u best contact op met de school van uw keuze.
Contact! Nederlands voor anderstaligen 2. Handl...


Download Zip: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Furluso.com%2F2uiMxh&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3vUc6HNydAriz6C85WxhvQInternationale medewerkers of deelnemers van buiten de universiteit die zijn geslaagd voor de cursus Dutch I for Expats of A1 van het Europees Referentiekader of vergelijkbaar niveau hebben bereikt. Heb je geen cursus Dutch I bij het Language Center gevolgd? Doe dan de niveautoets of kijk naar de verschillen tussen Dutch I en II. Je kunt ook contact opnemen met de Student Desk.


Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal. \r\n\r\nJe leert lesmaterialen kiezen en werkvormen gebruiken. In de lessen gaan we uit van situaties en problemen die NT2-lesgevers effectief meemaken in de praktijk. De opleiding opent ongetwijfeld deuren om aan de slag te gaan als leraar NT2!\r\n","provider":"@type":"CollegeOrUniversity","name":"Odisee","@context":"http:\/\/schema.org\/"} Overslaan en naar de inhoud gaan Secundaire navigatie Over Odisee Vacatures Nieuws Contact EnglishNederlands Opleidingen Campussen Studeren@Odisee Werken & studeren Samenwerken Onderzoek Menu Search Search term Search Laden Inhoud Personen ICT kennis databank Geen suggesties mogelijk Bekijk alle resultaten Geen resultaten Inschrijven Login Close Go back Interessegebied Business Digital Education Environment Health Social Tech Alle opleidingen Opleidingen per soort Graduaatsopleidingen Bacheloropleidingen Bachelor-na-bachelors Postgraduaten Navormingen Microcredentials en microdegrees Op maat van volwassenen Locatie Campus Aalst Campus Brussel Campus Dilbeek Technologiecampus Gent Campus Schaarbeek Campus Sint - Niklaas Waarmee kunnen we je helpen? Hulp nodig bij je studiekeuze? Een opleiding starten in februari? Foute studiekeuze gemaakt? Brochures aanvragen Inschrijven Ik zoek een opleiding op maat van volwassenen Close Go back Campus Aalst Campus Brussel Campus Dilbeek Technologiecampus Gent Campus Schaarbeek Campus Sint-Niklaas Close Go back Welkom aan de co-hogeschool Tien redenen om voor Odisee te kiezen Kom eens langs! Liveshow over studeren in het hoger onderwijs Infodagen Openlesdagen Inschrijven Starten in februari Klaar voor de start Onze buddy's staan voor je klaar! Een succesvolle start Flexibel studeren Studiekosten Op kot Tijdens je studies Begeleiding Bibliotheek ICT in Odisee Ga internationaal Lokalen-ruimtes Sport en cultuur Studentenraad Odisee Studeerruimtes Trein tram bus Tijdens je studie (bis) Kalenders Attesten en studiebewijzen Reglementering Onderwijsaanbod Heroriënteren / Stopzetten Opvolgen studies door ouders of derden Close Go back Interessegebied Business Digital Education Environment Health Social Tech Op zoek naar een opleiding op maat van volwassenen Opleidingen per soort Bachelor- en graduaatsopleidingen Bachelor-na-bachelors Postgraduaten Navormingen Microcredentials en microdegrees Waarmee kunnen we je helpen? Tegemoetkomingen (vanuit de overheid) Studeren als werkzoekende Werken en studeren combineren: hoe doe je dat? Wat is afstandsonderwijs? Inschrijven Starten in februari Vind een (studenten)job Ondernemend student Close Go back Samenwerkingsmogelijkheden Voor bedrijven en organisaties Voor scholen en onderwijspartners Close Go back Onderzoeksprojecten per thema Business Education Health Social Tech Alle onderzoeksprojecten Onderzoekscentra Biochemical Innovation Team Odisee (BIT-O) Center for Sustainable Entrepreneurship (CenSE) Duurzaam (ver)bouwen in Team (DUBiT) Kenniscentrum Gezinswetenschappen Onderzoekscentrum De Taalbouwers Onderzoekscentrum Gezondheidszorg Onderzoekscentrum Kritisch denken (ExploRatio) Onderzoekscentrum Sociaal Werk Onderzoeksgroep Agro-bio Salto User Centered Electronics & ICT (UCE) Waarmee kunnen we je helpen? Dienstverlening Wetenschapscommunicatie Search Login Menu 2023-04-22 22 apr zaterdag Volgende infodag voor postgraduaten en navormingen: zaterdag 22 april van 9u30 tot 15u. Schrijf je in! Volgende infodag voor postgraduaten en navormingen: zaterdag 22 april van 9u30 tot 15u. Schrijf je in! 2023-04-22 22 apr zaterdag Volgende infodag voor postgraduaten en navormingen: zaterdag 22 april van 9u30 tot 15u. Schrijf je in! Volgende infodag voor postgraduaten en navormingen: zaterdag 22 april van 9u30 tot 15u. Schrijf je in! Postgraduaten Education Postgraduaat Leraar Nederlands voor anderstaligen Campus Brussel Postgraduaat Nederlands als tweede taal, of kortweg NT2, is het vak waarin je Nederlands geeft aan anderstaligen. Het verwerven van de Nederlandse taal bij kinderen of volwassenen staat hierbij centraal.


Toekomstige, beginnende en ervaren lesgevers, vormingswerkers en vrijwilligers die Nederlands als tweede taal willen onderwijzen aan volwassen anderstaligen. Inschrijven voor het postgraduaat kan op basis van een Bachelor- of Masterdiploma.


Nederlands in gang is een beginnersmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De cursist leert snel in het Nederlands te communiceren en de essentie van teksten te begrijpen. In deze communicatieve totaalmethode ligt het accent op het taalgebruik in het dagelijks leven van hoogopgeleide studerende of werkende volwassenen. Nederlands in gang brengt de cursist naar niveau A2 van het Europees Referentie Kader (ERK).


Nederlands in gang is geschikt voor hoogopgeleide anderstaligen in Nederland en in het buitenland en leidt op tot niveau A2 van het Europees Referentie Kader. Nederlands in gang is het eerste deel in een communicatieve NT2-leerlijn naar ERK-niveau C1 en wordt gevolgd door Nederlands in actie (A2 > B1), Nederlands op niveau (B1 > B2) en Nederlands naar perfectie (B2 > C1).


De adviesverstrekking en begeleiding op maat in functie van een optimale dienstverlening met betrekking tot Nederlands voor anderstaligen, vermeld in artikel 17, tweede lid, 5, omvat de volgende taken:1 een gecoördineerde en geobjectiveerde intake, eventueel testing en doorverwijzing van de anderstalige naar het meest gepaste aanbod Nederlands als tweede taal bij een centrum als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4. Die oriëntering gebeurt op een deskundige en neutrale wijze. Voor die oriëntering gelden de volgende regels:a) de oriëntering naar een centrum als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4, a), van anderstaligen die niet beschikken over een studiebewijs Nederlands tweede taal is, minstens op het vlak van niveaubepaling en de snelheid van leren, bindend voor het centrum. Van het bindend karakter kan afgeweken worden in de gevallen bepaald door de Vlaamse Regering. De oriëntering kan de rechtstreekse inschrijving in de meest gepaste module inhouden. Het regionaal overleg, vermeld in artikel 46/3, eerste lid, 4, a), kan aanvullende afspraken maken;b) de oriëntering naar een centrum als vermeld in artikel 2, eerste lid, 4, b), c) en d), gebeurt overeenkomstig de regels vastgesteld door de Vlaamse Regering;c) de oriëntering naar een aanbieder Nederlands als tweede taal kan alleen als het aanbod Nederlands als tweede taal georganiseerd is overeenkomstig de niveaus van taalkennis die vastgelegd zijn in het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen;d) elk centrum, vermeld in artikel 2, eerste lid, 4, is ervoor verantwoordelijk om binnen het referentiekader voor onderwijskwaliteit Nederlands als tweede taal te voorzien in een kwaliteitsvol aanbod Nederlands als tweede taal;2 informatie verzamelen en verstrekken over het aanbod Nederlands als tweede taal van de centra, vermeld in artikel 2, 4.


Let op: Dit boek is bedoeld voor anderstaligen die Nederlands leren in Vlaanderen. Voor wie Nederlands leert in Nederland en aan uitspraak wil werken, is er Uitspraaktrainer in de les.


Het Grote Puzzel- en Doeboek is ontwikkeld voor anderstaligen die spelenderwijs met de Nederlandse taal aan de slag willen. De puzzels zijn afwisselend wat betreft vorm, inhoud en moeilijkheidsgraad. Zowel tijdens de ...


Nederlands naar perfectie is een totaalmethode Nederlands voor hoogopgeleide anderstaligen. De uitgave brengt cursisten van niveau B2 naar niveau C1. De acht hoofdstukken zijn opgezet rond een breed scala aan wetensch...


Dit oefenboekje is een welkome hulp voor gevorderde anderstaligen (B1) die correcter Nederlands willen spreken en vooral schrijven. Het boekje biedt zowel aanknopingspunten voor leerders die behoefte hebben aan theore...


Het Grote Spellenboek voor anderstaligen is speciaal ontwikkeld voor anderstaligen vanaf niveau A1 die op een speelse manier met de Nederlandse taal aan de slag willen. De spellen zijn afwisselend wat betreft vorm, in...


In Welkom in Nederland maken anderstaligen kennis met de Nederlandse maatschappij en kunnen ze zich voorbereiden op het onderdeel 'Kennis van de Nederlandse maatschappij' (KNM) van het inburgeringsexamen. Ook wordt er...


In de basiscursus Nederlands voor anderstaligen leer je beter lezen, schrijven, luisteren en spreken. Je werkt vooral eraan om de taal actief en praktische te gebruiken. We letten extra op spelling en grammatica. Deze cursus is voor alle anderstaligen die niet (meer) hoeven in te burgeren. 041b061a72


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page